نمايشگاه تخصصی تجهیزات یک خانه مدرن/شهرستان دزفول/1389
Minimize
 • اختتامیه و اهداء تندیس نمایشگاه
 • اختتامیه و اهداء تندیس نمایشگاه
 • اختتامیه و اهداء تندیس نمایشگاه
 • اختتامیه و اهداء تندیس نمایشگاه
 • اختتامیه و اهداء تندیس نمایشگاه
 • اختتامیه و اهداء تندیس نمایشگاه
 • اختتامیه و اهداء تندیس نمایشگاه
 • اختتامیه و اهداء تندیس نمایشگاه
 • اختتامیه و اهداء تندیس نمایشگاه
 • اختتامیه و اهداء تندیس نمایشگاه
 • نمایی از غرفه های صنایع چوبی و مبلمان
 • محوطه ورودی نمایشگاه
 • ورودی اردوگاه
 • پارکینگ جنب ورودی اردوگاه
 • وسایل بازی کودکان در محوطه پارکینگ
 • غرفه سینجر
 • غرفه سینجر
 • غرفه سامسونگ
 • غرفه سامسونگ
 • غرفه آریا استون
 • غرفه آریا استون
 • نمایی از غرفه سینجر
 • غرفه سامسونگ
 • نمای بیرونی غرفه سینجر
 • غرفه سینجر
 • نمایی از راهروی قسمت مبلمان
 • غرفه سامسونگ
 • نمایی از سالن اصلی
 • غرفه سینجر
 • نمایی از غرفه های ماهان و آبیدسان
 • غرفه لوازم خانگی مس
 • غرفه تابلو فرش دستباف
 • نمایی از محوطه پارکینگ 1 نمایشگاه
 • نمایی از غرفه های لوستر
 • غرفه کارخانه تولیدی محصولات MDF آنا
 • ورودی سالن اصلی
 • نمایی از غرفه فرش اصفهان
 • غرفه لوستر و آئینه و شمعدان خورشید شب
 • غرفه لوستر، ساعت و دکوراسیون فوگه
 • نمایی از غرفه های فضای باز
طراحى و پشتيبانى توسط شركت سينا متانت همدان