ثبت و پيگيرى شكايت خريداران

مشتريان گرامى ميتوانند براى ثبت و يا پيگيرى شكايت از غرفه داران نمايشگاههاى مبلمانِ برگزار شده توسط شركت نمايشگاههاى بين المللى نماگران پرشين، از پيوند هاى زير استفاده نمايند


 ثبت شكايت          
پيگيرى شكايت
طراحى و پشتيبانى توسط شركت سينا متانت همدان