آمار بازديد
Minimize
  
قوانين ومقررات
Minimize

 

ماده 1) غرفه ها:

1- غرفه ها در سالن سرپوشيده، سالن چادري و يا فضاي باز كه غالباً مجهز به استانداردهاي نمايشگاهي مي باشند، تشكيل مي گردند و شامل غرفه بندي، سر درب نويسي و روشنايي در حد معمول نمايشگاهي مي باشند.
2- غرفه آرايي، تزئينات داخلي و نظافت محيط داخل غرفه در طول مدت برگزاري به عهده غرفه داران بوده و در صورت نياز به وسايل اضافي مي بايست رأساً به تأمين آن اقدام نمايند.
3- صاحب غرفه صرفاً مجاز به نمايش كالا هاي توليدي خود در حريم غرفه مي باشد و استفاده نادرست و نقض قوانين نمايشگاهي موجب پلمپ غرفه خواهد شد.
4- نوشتن روي پانلها و يا بنرهاي جدا كننده و استفاده از پيچ، ميخ و يا هر وسيله اي كه به بدنه غرفه آسيب وارد نمايد، ممنوع بوده و موجب دريافت خسارتهاي نقدي مي شود.
5- حداقل متراژ غرفه ها بر اساس نوع نمايشگاه و شهر محل برگزاري تعيين و در قالب فرم قرار داد و ثبت نام ابلاغ ميگردد.
6- تعيين محل غرفه بر اساس اولويت ثبت نام و بعهده ستاد اجرايي نمايشگاه مي باشد.
7- اعلام انصراف از نمايشگاه در هر مرحله از كار پذيرفته نخواهد شد و وجوه دريافتي مسترد نمي گردد.
8- كليه شركت ها مي بايست كالاهاي خود را بيمه نمايند و در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي با شركت مجري نميباشد.
9- برگزار كننده تعهدي نسبت به داير نمودن سيستم سرمايشي و گرمايشي سالن محل برگزاري ندارد.
10- هرگونه خرده فروشي در طول مدت نمايشگاه بطور كلي ممنوع مي باشد.
11- مسئوليت حفظ اجناس غرفه، قبل از افتتاح، ساعات برگزاري و زمان ترخيص كالا بعهده واحد مشاركت كننده ميباشد.
12- واحد شركت كننده حق واگذاري كل يا قسمتي از غرفه خود را به شخص و يا شركت ديگري ندارد و در صورت مشاهده اين موضوع بلافاصله نسبت به تعطيلي غرفه اقدام خواهد شد و وجوه دريافتي نيز قابل استرداد نخواهد بود.
13- رزرو هتل بعهده واحد محترم شركت كننده در نمايشگاه مي باشد.
14- استعمال دخانيات در فضاهاي مسقف ممنوع مي باشد، خواهشمند است رعايت فرماييد.
15- جبران ضررهاي وارده در خصوص وقوع بلاياي طبيعي و حوادث غير مترقبه بعهده برگزار كننده نمي باشد و كليه مسئوليتها با واحد شركت كننده مي باشد.
16- اصل برگزاري هر نمايشگاه، نمایش آخرين دستاوردهاي روز مي باشد و برگزاري هر نمايشگاه دال بر مجوز فروش نيست.
17- از اطلاعات فارسي و لاتين فرم ثبت نام در كليه مراحل كار نمايشگاه استفاده خواهد شد، لذا مسئوليت درج اشتباه به عهده غرفه داران محترم مي باشد.


ماده 2) هزينه غرفه و شرايط پرداخت:

1- مبلغ غرفه براساس متراژ غرفه و مبلغ مبنا، محاسبه و در فرم ثبت نام هر نمايشگاه درج شده است.
2- مهلت واريز مبلغ غرفه جهت رزرو غرفه حداكثر 48 ساعت پس از تكميل فرم و به شرط واريز 50% مبلغ كل مي باشد.
3- آخرين مهلت تسويه حساب هر غرفه 72 ساعت پس از تكميل فرم ثبت نام نمايشگاه مي باشد.
4- در صورت عدم تسويه حساب در مهلت قانوني، ثبت نام باطل مي گردد و وجوه دريافتي نيز مسترد نمي شود.
5- در صورت عدم تسويه حساب قبل از اتمام نمايشگاه، اجناس غرفه اجازه خروج نخواهند داشت و ضمن انتقال اجناس به انبار شركت در شهر همدان، هزينه انبارداري، نيروي انساني، حمل و نقل و... نقداً اخذ مي شود.    

ماده 3) ساير موارد:

1- رعايت حجاب و شئونات اسلامي در نمايشگاه الزامي است.
تبصره1 : پوشش كامل موي سر بانوان، مقنعه مي باشد، لذا از پوشيدن شال و روسري جلوگيري فرماييد.
تبصره2 : پوشيدن مانتوي كوتاه، چسبان و بدن نما و آرايش زننده ممنوع مي باشد.
تبصره3 : استفاده آقايان از كراوات در اماكن عمومي محل برگزاري نمايشگاه بويژه اماكن مذهبي ممنوع مي باشد.
تبصره 4: استفاده آقايان از لباسهايي كه منقش به تصاوير هنرمندان و يا مواردی که خارج از عرف باشد ممنوع است.
2- به ازاي هر 12 مترمربع 2 عدد كارت شناسايي غرفه دار و كتيبه غرفه به زبان فارسي بصورت رايگان تعلق مي گيرد.
3- براي درج آگهي در وب سايت اينترنتي شركت و CD مولتي مدياي نمايشگاه با روابط عمومي و امور بين الملل شركت هماهنگي فرماييد.
4- غرفه ها يكروز قبل از تاريخ نمايشگاه تحويل داده مي شود و حداكثر 24 ساعت پس از اتمام نمايشگاه مي بايست تخليه گردد.
5- پخش هرگونه موسيقي غير مجاز و خارج از حريم غرفه ممنوع مي باشد.
6- نصب هرگونه تبليغات محيطي با هماهنگي روابط عمومي و امور بين الملل شركت امكان پذير مي باشد.
7- رعايت كامل مقررات جاري از جمله استفاده از كارت شناسايي- رعايت ساعات كار نمايشگاه- زمان تحويل و تخليه غرفه و... الزامي است.
8- تبليغات نمايشگاه بستگي به شهر محل برگزاري، بصورت معمول انجام مي پذيرد.
9- پذيرش شرايط اختصاصي نمايشگاهها كه به هنگام آغاز ثبت نام هر نمايشگاه اعلام مي گردد، براي كليه متقاضيان الزامي است.
10- تبصره: در صورت عدم مطالعه اين مقررات ابلاغي، مسئوليتي با شركت مجري نمي باشد و با تكميل فرم ثبت نام بصورت معمولي و اينترنتي رعايت كليه مقررات عمومي و اختصاصي نمايشگاه براي كليه متقاضيان الزامي است و ابلاغ شده تلقی می گردد. 

طراحى و پشتيبانى توسط شركت سينا متانت همدان