سامانه پيامك
Minimize

شما می توانید با ارسال عدد 1 به سامانه پیام کوتاه شرکت (100038268080) و یا (10008284510) از نمایشگاه آتی و با ارسال عدد 2 به این سامانه از آخرین نمایشگاه برگزار شده شرکت مطلع شوید. ضمناً این سامانه آمادگی دریافت پیامهای شما عزیران را بصورت شبانه روزی دارد.

با تشکر

روابط عمومی شرکتطراحى و پشتيبانى توسط شركت سينا متانت همدان